Vi har utvecklat ett antal patent inom området katalytisk gasrening och insamling, kring dessa har vi utvecklat en stabil, energieffektiv process. Våra kunder är vårdgivare och tandläkarmottagningar som kräver en klimatsmart användning av lustgas för smärtlindring. Vi är medlemmar i organisationen Swedish Medtech och Nordic Centre for Sustainable Healthcare.


 

Produktportfölj

 

MDU
Mobile Destruction Unit

Vår maknadsledande, nästa generations destruktor. Vår MDU är specifikt framtagen för att möta behovet hos vårdpersonal att mobilt använda lustgas på ett enkelt och tryggt sätt.

 

CDU
Central Destruction Unit

Ett lågflödessystem som rekommenderas för större lustgasvolymer. En enskild installation kan facilitera 16 behandlingsrum, enheter går att kombinera för ännu större volymer. Det är den mest energieffektiva maskinen på marknaden.

 

ED
Exhalation Device

En unik patenterad ventil som styr och samlar flödet av lustgas från patientens utandning. Enheten kan enkelt hanteras av patienten själv.

 

CU
Collection Unit

Kollektor för lustgas för ickefrekvent användande eller för installation i ambulanser eller räddningshelikopter. Kollektorn är återanvändbar och kommer i olika kapacitetsstorlek.

 

NOD
Nitrous Oxide Detector

Sensorer för att övervaka lustgasnivå i arbetsmiljön. Sensorer kan antingen väggmonteras eller bäras av vårdpersonal. 

 
 

 

Nedan en exempelinstallation

example2_swe.png
 

 

Hur det fungerar

  • Utandningsluft som innehåller lustgas kommer in i systemet genom ett partikelfilter.

    * En katalytisk process I reaktorn bryter ner lustgas (N2O) vid hög temperatur till syre (O2) och kväve (N2) detta skapar överflödsvärme


    * Den heta renade gasen leds in i värmeväxlaren där värmen används för att värma upp inkommande utandningsluft. Den avsvalnade renade luften leds ut från maskinen.


    * Ett integrerat kontrollsystem monitorerar processen som kan övervakas via ett webb-interface.

Energieffektivitet

Tekniken utnyttjar fördelen med återvinning av energin som tillförs, överskottsvärmen vid nedbrytningen utnyttjas. Våra produkter har få rörliga delar och erbjuder en stabil katalytisk process. Medclair har genom åren utvecklat en unik teknik för värmeväxling och isolation, vilket ger en effektiv rening, ett säkert användande och låga användningskostnader.

Energiförbrukningen för vår centrala destruktur (CDU) är ungefär samma som för en kaffebryggare (800 W). Motsvarande förbrukning för den mobila enheten är cirka 100 W