prodrelease_q1.png
sensor.png

Gasmätare för att övervaka lustgaskoncentration i arbetsmiljön

Medclair har utvecklat en lustgasmätare för omedelbar feedback på nivåerna av lustgas i rummet. Idag är vårdpersonal helt ovetande om de nivåer de exponeras för. Detta leder till osäkerhet och risk för överexponering av lustgas. Nuvarande tester på marknaden skickas till labb för analys och resultatet är inte tillgängligt förens veckor efter exponering. 

Vår sensor mäter live och notifierar användaren om nivåerna av lustgas. Förhöjda nivåer beror oftast på mänskliga faktorn.

sensor.png

Väggmonterad sensor

Strategiskt placerad i rummet för att bäst reflektera den totala nivån av lustgas i rummet. Enheten är bestyckad med tre indikatorer. 

  • Grönt, lång under risknivå

  • Orange, närmar sig risknivå

  • Röd, över risknivå

Den har också en display som visar nuvarande ppm av lustgas i rummet. Den loggar data för vidare analys.

Bärbar

Liten batteridriven lustgasmätare, att bäras av vårdpersonal för att övervaka personlig exponering under hela sitt skift, den har samma funktioner som den väggmonterade.

Technical data

  • Measurement range: 0-100 ppm
  • Resolution: 2 ppm
  • Response time: 30 sek
  • Weight Wall Mounted Sensor: < 1 kg
  • Weight Wearable: < 100 gram
  • Indications led: Green, orange, red
  • Display: ppm

Do you want to learn more or buy this product?

Contact us at info@medclair.se or call us at +46 10 510 01 20