mdu.png

Världsledande, nästa generations destruktionsenhet. Passar alla klinker, sjukhus, förlossningar eller tandläkare där lustgas används för smärtlindring. Denna mobila enhet fungerar när det inte finns möjlighet eller behov av en större central enhet.

Denna mobila enhet är en smart lösning som är enkel att flytta till dit behov av lustgas finns för smärtlindring. Enheten är en komplett lösning för administration av lustgas till patient, uppsamling av utandningsluft och nedbrytning och destruktion av lustgasen. Vår MDU kan enkelt flyttas mellan behandlingsrum och är tyst, effektiv och tillförlitlig.

Likt den större CDU´n så renad den mobila enheten mer än 99 % av lustgasen som samlas in. Detta faciliterar en hälsosam arbetsmiljö för vårdpersonal och ger en minimal åverkan på miljön i stort.

mdu.png

Vår MDU är speciellt framtagen för att passa mobila behov hos vårdpersonal och tillåter dem att använda enheten på ett enkelt och tillförlitligt sätt. Enheten håller en lustgasbehållare samt en syretub, och vid behov en titreringenhet för blandning av gas i olika koncentrationer.

Ansiktsmasken med tillhörande lustgastub för administration av lustgas sitter monterad på enheten, en utsugsenhet är monterad med en standardkoppling till enheten. Alla nödvändiga tuber, gascylindrar och ventiler hålls samman på MDU´n vilket gör den enkel att transportera som komplett enhet.

Enheten är konstruerad med få rörliga enheter och komponenter vilket ger en hög grand av stabilitet och lång produktlivstid.

Vår MDU har ett integrerat kontrollsystem som övervakar ett antal parametrar, inkluderad temperatur och gasflöde, den stannar automatisk om den blir överbelastad. Vid leverans är enheten redan inställd på fjäyrrmonitorering.

Tekniska data

  • Reningsnivå (N2O) > 99 %
  • Mått B/D/H 58 x 57 x 100 cm
  • Vikt 70 kg
  • Power supply 230 V, 3.15 A
  • Energianvändande < 100 W (During startup 800 W)
  • Ljudnivå < 35 dB
  • Uppstartstid till första behandling < 29 min

Vill du veta mer eller köpa denna produkt?

Kontakta oss på info@medclair.se eller ring oss på +46 10 510 01 20