Lustgas är en gas som, om den inte samlas in och renas, är ett problem för klimatet såväl som för personalen som administrerar det. De flesta länder har lagstiftning om gränsvärden och fler och starkare regelverk är troliga.

Medclair levererar en världsledande, klimatsmart lösning för att reducera lustgaskoncentration i luft.


 
 

Miljömässig påverkan

Tidigare lades inte mycket tanke ned på negativa effekter som patientens utandningsluften hade i ett miljöhänseende.

Runt om i världen är det ett ökat fokus på att förbättra arbetsmiljö, och att hitta sätt att reducera nivåerna av lustgas som personalen exponeras för. Många lokala och nationella policys kring miljön i stort börjar också bli stramare, där utsläpp av lustgas från vårdmiljön är i fokus. Lustgas är en potent gas som är 300 gånger mer miljöpåverkande än koldioxid. 1 kg lustgas är ekvivalent med 2000 km körning med bil.

Våra innovativa produkter renar luften från mer än 99 % av lustgasen, det är en extremt energieffektiv process - en vinnande kombination som begränsar klimatpåverkan till ett minimum.

Miljömässiga mål

Medclairs övergripande mål inom miljö och klimat är att bidra genom klimatsmarta produkter och lösningar. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom optimera energianvändande, inte bara i våra produkter och transporter, utan även genom att tillverka energieffektiva lösningar för våra kunder. På Medclair strävar vi även efter att minimera avfall och utsläpp från tillverkning och arbetsplats.