ed.png

Medclairs nya patenterade Exhalation Device (Utandningsventil), löser problemet med kvarvarande lustgasnivåer i patientens lungor.

Enheten gör det möjligt att använda ett lågflödessystem som tillsammans med vår MDU eller vår CDU ger kliniken en trygg arbetsmiljö och mycket liten miljöpåverkan. Den är tystgående och tar hand om lustgasbehoven på förlossningar, tandläkarkliniker eller räddningsfordon såsom ambulanser eller räddningshelikoptrar.

Denna enhet är en patenterad ventil som när den ansluts till en standardmask gör det möjligt för patienten själv att byta mellan lustgas och vanlig luft. Det finns inte längre behov att ta bort masken från ansiktet efter dosering. Masken samlar in all kvarvarande lustgas från lungorna och hindrar därigenom lustgas fritt i arbetsmiljön.

Nuvarande industristandard

Under en normal förlossning förbrukas 1-2 kg lustgas. Mamman inhalerar genom masken, varje utandning ventilerar ur lustgas från lungorna. Utandning samlas upp av masken och skickas till destruktorn för nedbrytning.

Dosering av lustgas sker vanligen i intervaller om 3-5 minuter. Under en normal förlossning repeteras detta många gånger under många timmar. 20-25 % av lustgasen kommer ut i förlossningssalen, detta är ett arbetsmiljöproblem för personalen. Detta sker på grund av att masken som historiskt sett använts är svår att hantera för patienten och de behöver avlägsna masken från ansiktet för att dosering ska upphöra.

Vår lösning

Med vår Exhalation Device finns det inte längre behov att avlägsna masken från ansiktet. Vår enhet har en ventil som genom ett tryck på knappen administrerar lustgas in i masken, en indikator tänds som visar att flödet pågår. Ventilen är konstruerad så att varje utandning samlas upp till destruktion. När lustgas inte längre önskas släpps helt enkelt knappen, inget behov att ta av den. Inandning består nu av ren luft och kvarvarande nivåer av lustgas i utandningsluften hamnar fortsatt i destruktorn.

Efter sju utandningar (30 sek) är merparten av lustgas uppsamlad, då slocknar också indikatorn och masken kan avlägsnas.

Vill du veta mer eller köpa denna produkt?

Kontakta oss på info@medclair.se eller ring på +46 10 510 01 20