prodrelease_q2.png
collection.png

Vår nya patenterade återanvändningsbara kollektor (CU, Collection Unit) är skapad för situationer där flexibilitet och mobilitet är nödvändig t.ex. i ambulanser eller till lågfrekventanvändande på kliniker.

Medclair har utvecklat en världsunik produkt som kan användas på platser och vid tillfällen där lustgas tidigare varit omöjliga att använda på ett säkert sätt.

Kollektorn är använd för uppsamling av utandning av lustgas från patienter i behov av smärtlindring. Kollektorn separerar lustgasen från utandningen och lagrar den inuti kollektorn för senare omhändertagande genom en destruktionsenhet. Restprodukten från enheten är koldioxid och vattenånga.

När vår CU kombineras med ED (Exhalation Device) garanterar det maximal uppsamling av lustgas. Den har två användningsområden; lågfrekvent användande samt räddningsfordon.

Användande

Användandet av CU är enkelt och säkert. Den är omedelbart tillgänglig utan uppstartstid och dimensionerad för 10-15 behandlingar beroende på längd på varje enskild behandling.

Kollektor för ickefrekvent användande

Volym (l)BehandlingarDiameter (cm)Höjd (cm)Vikt (kg)
1510253012
2515255020

Kollektor - för räddningsfordon

Volym (l)BehandlingarDiameter (cm)Höjd (cm)Vikt (kg)
3212302,4

Vill du lära dig mer eller köpa denna produkt?

Kontakta oss på info@medclair.se eller ring oss på +46 10 510 01 20