cdu.png

Lågflödes-CDU

På kliniker där det föreligger ett behov för större lustgasdestruktionsvolymer rekommenderar vi att använda vår unika lågflödes-CDU. Denna enhet kan facilitera ett stort antal behandlingsrum (upp till 16) och kan kombineras för ännu större volymer.

Lågflödesteknik - I jämförelse med högflödessystem

Vår CDU är konstruerad att samverka med vår patenterade ED (Exhalation Device). Jämfört med andra installationer opererad denna med 95% lägre luftflöde vilket gör den mer kompakt, mer energieffektiv och enklare att installera. Se jämförelse mellan låg- och hög-flödessystem i tabellen nedan

Lågflödessystem är tystare än andra system. Det lägre luftflödet genom masken ger signifikant lägre ljudnivåer i arbetsmiljön.

Eftersom storleken på enheten och och utsugssystemet är dimensionerade att facilitera ett lågflödessystem finns det enorma fördelar vad gäller investeringskostnader och förbrukningskostnader. Mindre material, färre rörliga delar och längre hållbarheter.

Kombinerat med vår ED (Exhalation Device) samlar vi upp och renar till en effektivitet av 99%. Resultatet är en arbetsmiljö som möter nuvarande och framtida regleringar och gränsnivåer. Den har också liten eller ingen negativ påverkan på miljön.

Enheten är alltid redo att användas, personalen behöver bara starta ventilationen i respektive rum.

Under användande är processen kontinuerligt övervakad och loggning sker av lustgaskoncentration, luftflöde och energianvändande. Mätdata är tillgänglig vid maskin eller via en onlineportal. Den kan också anslutas till större fastighetssystem genom alarmfunktionen.

Jämförelse mellan låg och högflödessystem

Jämförelsen är gjord i 10 förlossningssalar mellan en förlossningsklinik som använde dubbelmask i kombination med en högflödesenhet samt en klinik som använde Medclairs ED (Exhalation Device) i kombination med en lågflödesenhet.

Åtgång av förbrukningsmaterial över en tioårsperiod

HögflödeLågflöde%
Energiförbrukning352 000 kWh57 640 kWh 16,4
Utsläpp ekvivalent CO2542 500 kg77 500 kg14,3
Ej återvunnet material500 kg25 kg5,0
Ädelmetallsförbrukning1,5 kg0,14 kg9,3

Den jämförande tabellen klargör att lågflödessystem har enorma fördelar vad gäller utsläpp och energianvändande (85% mer effektiv). Gällande förbrukning är det än mer effektivt (95%)

Tekniska data

  • Innovativ design, få rörliga delar
  • Tyst
  • Låg vibration
  • Strömanslutning 400 VAC, 3 x 10 A
  • Energiförbrukning: Uppstart - 2,4 kW, drift - 800W
  • Storlek 80 x 90 x 190 cm
  • Vikt 300 kg
  • Effektivitetsekvivalent > 99 %

Vill du veta mer, eller köpa denna produkt?

Kontakta oss på info@medclair.se eller ring oss på +46 10 510 01 20