Medclair är ett svenskt forsknings- och utvecklingsföretag som grundades 2013, vi utvecklar maskiner och processer för lustgas inom vårdindustrin. Vi är världsledande på insamling, rening och mätning av lustgas. Vi löser utmaningar inom hälso- och sjukvård genom innovation.


 

Företaget

Medclair är ett svenskt bolag med en världsledande och klimatsmart lösning för att rena luft från lustgas inom vårdindustrin. Vi specialiserar oss inom metodiken kring gasrening runt vilken vi utvecklat en stabil, energieffektiv process. Idag är våra kunder främst inom den del av vårdsektorn som har ett starkt behov av ett klimatsmart användande av lustgas för smärtlindring. Våra kunder är främst förlossningskliniker, tandläkarmottagningar och inom pediatrik.

Vi är medlemmar av organisationen Swedish Medtech och Nordic Centre for Sustainable Healthcare.

Vår vision

Genom att ta fram klimatsmarta produkter och lösningar är vår vision att erbjuda en klimatvänlig, kostnadseffektiv och användarvänlig lösning för användandet av lustgas som anestesi. Genom detta öka användandet av hållbart lustgasanvändande inom vårdindustrin.

Vårt mål är att göra lustgas och andra anestesigaser - säkra att använda för vårdpersonal, patienter och miljön i stort. Vi kommer fortsätta utveckla våra produkter för att driva teknologisk innovation av lågenergilösningar till vårdindustrin.

 
medtech.jpg